Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE WEBSHOP – WWW.GREEMDOM.NL

prijzen
Alle prijzen op greendom.nl zijn inclusief 19% btw.

Voorwaarden van greendom.nl
De voorwaarden, garanties en werkwijzen op greendom.nl zijn in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake de verkoop van goederen.

Bestellen
Zodra je iets bij ons hebt besteld, ontvang je een bevestigingsmail met verdere informatie over het product. Houd er rekening mee dat deze e-mail niet juridisch bindend is.
Het is slechts een elektronisch antwoord van het systeem dat jouw bestelling heeft opgenomen. Dientengevolge behouden wij ons het recht voor om jouw bestelling te annuleren door middel van fouten zoals ttypfouten, technische problemen, fouten in de bestelling, enz.

Contract
Wanneer je als klant een bestelling plaatst op greendom.nl, ontvang je automatisch een e-mail met de inhoud van de bestelling, de prijsvoorwaarden en jouw persoonlijke gegevens.
Jouw bestelling wordt dan verwerkt door Just Nature Nederland. De goederen worden verzonden met een originele factuur en dienen als bewijs dat de goederen zijn besteld.

Betaling
greendom.nl accepteert creditcardbetalingen.
greendom.nl codeert al jouw informatie met het SSL-protocol (Secure Socket Layer). Dit betekent dat onbevoegden geen toegang tot jouw gegevens wordt verleend.

Levering
Wij leveren binnen 1-3 werkdagen. De levering kan worden verlengd met weekenden en feestdagen.

Je krijgt een gratis levering voor bestellingen boven 39,99€.
Voor bestellingen onder de 39,99€ bedragen de verzendkosten 5,95€.

leeftijdsbeperking
Om bij Greendom.nl te bestellen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn. Bij de bestelling moet je ook bevestigen dat jij minstens 18 jaar oud bent;

Kwaliteitsgarantie
Als een van onze producten defect is of een kwaliteitsgebrek heeft, stuur dit product dan naar ons terug. Dit stelt ons in staat om het defect te onderzoeken en de informatie te gebruiken voor de ontwikkeling van onze producten*. Uiteraard zullen wij het defecte product vervangen. De retourkosten zijn voor rekening van de afzender.

*Indien blijkt dat het product niet defect is, maar leeg / versleten (bijv. bij producten), kunnen wij geen vervanging aanbieden.
In dit geval kunnen wij het product op verzoek kosteloos aan de klant retourneren.

garantieclaim
Als klant heb je het recht om een klacht in te dienen over een product dat een gebrek heeft dat bestond voordat jij de goederen ontving. De garantieperiode is 2 jaar en omvat alle defecten in het product. Als je een defect in het product opmerkt, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

geschillenregeling
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting. Dit platform is te vinden op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrage-instantie.

herroepingsrecht

Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jouw genoemde derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij ons (Just Nature Nederland BV Spoorstraat 12 4001CN Tiel Netherlands, info@greendom.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) op de hoogte stellen van jouw besluit om van deze overeenkomst af te zien. Jij kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld herroepingsformulier, dat niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat jij de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat jij de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt.

Gevolgen van herroeping

Indien jij deze overeenkomst herroept, zullen wij jou onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij van jou bericht van jouw herroeping van deze overeenkomst ontvangen, alle betalingen die wij van jou hebben ontvangen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit jouw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaard leveringswijze die door ons wordt aangeboden). Voor deze terugbetaling zullen wij dezelfde betalingswijze gebruiken als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met jou is overeengekomen; in geen geval zullen wij jou voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. We kunnen een terugbetaling weigeren totdat we de Goederen hebben terugontvangen of totdat jij het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

Jij dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop jij ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen. Jij bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

(Als jij het contract wilt intrekken, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op.)

– Naar Just Nature Nederland BV Spoorstraat 12 4001CN Tiel Netherlands, info@greendom.nl

– Hierbij trek ik / wij (*) de door mij / ons (*) ingevulde vertraging in bij de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)

– Bestellingen op (*) /

– Naam

– adres

– Tekst

– Datum

(*) Belangrijk!


Contact
Neem voor vragen contact op met onze klantenservice. Schrijf een e-mail naar info@greendom.nl